Spadek po bliskim a podatek

Spadkiem nazywamy wszystkie prawa i obowiązki należące do spadkodawcy, które w chwili śmierci przechodzą na spadkobierców. W przypadku, gdy wartość praw przekracza wartości zobowiązań, spadkobierca zobowiązany jest odprowadzić podatek od nabytego majątku.

W zależności od tego, w jakiej grupie podatkowej znajduje się spadkobierca, podatek może się różnić. Z kolei, to, do jakiej grupy podatkowej należy spadkobierca, decyduje stopień pokrewieństwa.

Rozróżnić można trzy grupy podatkowe:

Grupa I

małżonek, dzieci, rodzice, dziadkowie, pasierb, pasierbica, synowa, zięć, ojczym, macocha, rodzeństwo i teściowie

Grupa II

rodzeństwo rodziców, potomkowie rodzeństwa, potomkowie i małżonkowie pasierbów, rodzeństwo małżonków i małżonkowie rodzeństwa, małżonkowie rodzeństwa małżonków

Grupa III

pozostałe osoby

Deklarację podatkową należy dostarczyć do Urzędu Skarbowego w terminie 6 miesięcy od daty orzeczenia sądowego o nabyciu spadku. Po złożeniu zeznania, zostanie określona wysokość podatku do zapłaty. Podatek należy opłacić w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

Post Author: admin

Dodaj komentarz