Testament – jak zabezpieczyć majątek

Bardzo istotnym zabezpieczeniem w przypadku, gdy nie chcemy, aby nasz majątek po naszej śmierci przeszedł w ręce osób, które wyznaczają przepisy, jest testament. Wiele osób twierdzi, że to trudny proces, jednak w rzeczywistości jest to bardzo proste. Dlatego warto pomyśleć o ustaleniu naszej ostatniej woli.

Najlepszym miejscem do sporządzenia testamentu jest biuro notariusza. Wówczas będziemy mieli pewność, że wszystko wykonane zostało poprawnie, a także że dokument zostanie wyegzekwowany po naszej śmierci – ma on bowiem status aktu prawnego. Usługi notarialne kosztują z reguły kilkadziesiąt złotych, jednak warto zaznaczyć, że notariusz nie jest potrzebny, aby sporządzić testament – równie dobrze możemy wykonać to w każdej chwili w spokoju w domu.

Testament nie ma z góry narzuconej formy określonej przez przepisy, jednak sporządzając go należy pamiętać o pewnych zasadach. Testament musi być napisany odręcznie i zawierać podpis opatrzony datą. Dodatkowo, musi z niego jednoznacznie wynikać, że jest to nasza ostatnia wola – musi zatem zawierać słowa „testament” lub „ostatnia wola”. Nad treścią dokumentu warto zastanowić się nawet wielokrotnie, gdyż wszelkie dopiski poniżej podpisu spadkodawcy są nieważne i nie będą brane pod uwagę przy egzekucji ostatniej woli. Należy także pamiętać, że w treści testamentu należy dokładnie podać komu pozostawiamy majątek, aby uniknąć niedomówień i wątpliwości.

Wbrew temu, co głosi wiele opinii, zapisywanie poszczególnych przedmiotów, należących do naszego majątku, pojedynczym osobom jest jedynie wskazówką podczas wykonywania ostatniej woli zmarłego. Nie jest to jednak zobowiązanie prawne i nie musi być w cale brane pod uwagę. Poprawnym zarządzeniem dotyczącym naszego majątku, kiedy chcemy podzielić go pomiędzy kilka osób, jest podzielenie go na odpowiednie części (1/3, 1/2 itp.). Możemy także skorzystać z możliwości przekazania całego majątku jednej osobie, która natomiast będzie miała przekazać dany przedmiot inne osobie, na przykład: „Cały swój majątek przekazuję Janowi Kowalskiemu. Natomiast zobowiązuję Jana Kowalskiego do przekazania Annie Nowak mojego domu.”

Kiedy stan zdrowia spadkodawcy nie pozwala na samodzielne spisanie testamentu, dopuszcza się możliwość sporządzenia go metodą ustną. W takim przypadku, podczas procesu sporządzania testamentu obecnych musi być trzech świadków, którzy nie są ujęci w testamencie, ani nie są krewnymi spadkodawcy. Dokument zostaje wówczas spisany przez jednego z nich, a także podpisany przez dwóch obecnych świadków oraz spadkodawcę. Kiedy spadkodawca nie jest w stanie złożyć podpis pod testamentem, w drodze wyjątku, można odstąpić od tego obowiązku.

Warte zapamiętania jest także to, że testament nie jest wiążący wobec spadkodawcy. Może on w każdej chwili zmienić ostatnią wolę w pewnym zakresie lub też w całości. Także testament sporządzony przez notariusza może zostać anulowany przez testament własnoręczny, o ile został on wykonany poprawnie. W przypadku, gdy autentyczność dokumentu własnoręcznego poddawane jest dyskusji, wówczas sąd może zlecić wykonanie ekspertyzy biegłego grafologa.

Spisany testament możemy przechowywać we własnym domu. Warto jednak pamiętać, aby był on bezpieczny, a zarazem łatwy do odnalezienia po naszej śmierci. Dobrym rozwiązaniem jest przechowywanie go w miejscu wiadomym rodzinie – szuflada, miejsce przechowywania najważniejszych dokumentów. Jeśli chcemy mieć zagwarantowane wyegzekwowanie dokumentu i zawartych w nim treści oraz że nie zostanie on zniszczony, bądź zatajony, możemy go również zdeponować u prawnika.

 

 

Post Author: admin

Dodaj komentarz