Zaznacz stronę

W związku z walką z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, powodującym chorobę COVID-19, doszło do zmian podczas ceremonii pogrzebowych organizowanych na terenie Trójmiasta. W celu uniknięcia rozprzestrzeniania się choroby  COVID-19 warto skorzystać z porad publikowanych na Ogólnopolskim Portalu Funeralnym –  Funer.com.pl lub na stronie Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego – polskiestowarzyszeniepogrzebowe.pl. Ze względu na troskę o rodziny organizujące pogrzeby w Trójmieście, postanowiliśmy przybliżyć mieszkańcom Gdańska, Gdyni i okolic ważne informacje.

Zalecane jest, aby w miarę możliwości dopełnienie formalności w biurze zakładu pogrzebowego, odbywało się przez jedną, maksymalnie dwie decyzyjne osoby. Zaleca się wcześniejsze telefoniczne poinformowanie zakładu pogrzebowego o zamiarze odwiedzenia biura celem ustalenia szczegółów planowanej ceremonii. Pracownicy trójmiejskich zakładów pogrzebowych postarają się w miarę  możliwości, aby nie spotkali się Państwo z inną rodziną i zaproponują dopełnienie formalności przy możliwie jak najmniejszej ilości wizyt w biurze. Przed i po wizycie warto zdezynfekować dłonie, a ewentualnych płatności dokonywać w sposób bezgotówkowy.

Zaleca się maksymalne skrócenie czasu trwania ceremonii pogrzebowej i ograniczenie ilości osób biorących udział w pogrzebie. Wzbroniony jest udział w pogrzebach osób chorych lub odbywających kwarantannę. Osoby należące do grupy podwyższonego ryzyka również powinny unikać uczestnictwa w pogrzebach.

Dekret Metropolity Gdańskiego O Pogrzebach Podczas Stanu Zagrożenia Epidemicznego

Jego Ekscelencja Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź Metropolita Gdański dekretem z dnia 18 marca 2020 roku zarządził w całej Archidiecezji Gdańskiej ograniczenie uroczystości pogrzebowej do jednej stacji na cmentarzu. W dekrecie tym znajduje się również wskazanie, że Mszę świętą pogrzebową można odprawić w dniu pogrzebu bądź w terminie późniejszym. Dnia 26 marca 2020 roku, w związku z wprowadzonym dnia 24 marca br. rozporządzeniem Ministra Zdrowia – liczba osób, które mogą uczestniczyć w pogrzebie, została zredukowana do pięciu osób, wyłączając z tej liczby posługujących, w tym także pracowników firm pogrzebowych.

Rodzina powinna być o dekrecie i braku odbywającej się zwyczajowo ceremonii w kaplicy powiadomiona przez zakład pogrzebowy bądź księdza. Wydany 18 marca w Gdańsku dekret Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego obowiązuje do odwołania. Zmiany – tak, jak te związane z kolejnymi obostrzeniami – przekazywane są zaś na bieżąco proboszczom i administratorom parafii. Oni z kolei mają obowiązek informować na bieżąco zainteresowane osoby, w tym te, które zgłaszają poprzez biuro parafialne śmierć swojego Bliskiego.

Koronawirus

Pogrzeby w Trójmieście osób zarażonych koronawirusem SARS-CoV-2 powodującym chorobę COVID-19

Zarządzenia  Państwowego Inspektora Sanitarnego zalecają zastosowanie przepisów wobec osób zmarłych na choroby zakaźne, mające na celu uchronić przed zarażeniem osoby spełniające ostatnią posługę przy zmarłym. Pomieszczenie, w którym przebywała osoba zmarła, jej przedmioty a także środek transportu którym była przewożona podlegają obowiązkowej dezynfekcji. Dotykanie ciała zmarłego na COVID-19 musi być ograniczone. Pracownicy powinny umieścić ciało w  chłodni w części wydzielonej dla osób zmarłych z tego powodu. W chłodni ciało powinno zostać umieszczone w trumnie i dla ograniczenia dotyku jedynie okryte ubraniem. Pochówek odbywa się tylko w towarzystwie najbliższej rodziny, a osoby obecne muszą pozostać oddalone od siebie w bezpiecznej odległości. Pojazd oraz chłodnia po odprowadzeniu zmarłego podlegają obowiązkowej specjalistycznej dezynfekcji.

Stosując się do wyżej wymienionych zaleceń, w znaczący sposób poprawiamy swoje bezpieczeństwo i zapobiegamy rozprzestrzenianiu się chorób.